Rikosprosessin vaiheet voidan jakaa neljään; esitutkinta, syyteharkinta, oikeudenkäynti ja rangaistusten täytäntöönpano. Joissakin yhteyksissä rikosprosessilla tarkoitetaan vain rikoksen oikeudenkäyntikäsittelyä. Prosessi alkaa kuitenkin jo huomattavasti aiemmin.

Rikosprosessin vaiheet:

1. Esitutkinta

Rikosprosessi alkaa esitutkinnasta. Rikosprosessi käynnistyy kun ”syytä epäillä” -kynnys rikoksesta täyttyy. Esitutkintakynnys on matala. Esitutkintaa voidaan tehdä suppeana tai varsinaisena. Jotkut rikosasiat käsitellään myös ilman varsinaisia esitutkintatoimenpiteitä suoraan sakolla. Esitutkinnassa selvitetään mm. rikos, teko-olosuhteet, osalliset, aiheutuneet vahingot jne.

2. Syyteharkinta

Syyteharkinnassa syyttäjä arvioi onko toimitetun esitutkintamateriaalin perusteella olemassa todennäköisiä syitä epäillyn syyllisyyden tueksi. Syyttäjä nostaa syytteen toimittamalla haastehakemukseen tuomioistuimeen.

3. Oikeudenkäynti tuomioistuimessa

Oikeudenkäynti voidaan jakaa käsittely- ja vahvistamisvaiheeseen. Vahvistaminen tapahtuu tuomiolla. Rikosasioissa tuomio on joko syylliseksi tuomitseva tai vapauttava.

4. Rangaistusten täytäntöönpano

Rangaistukset panee täytäntöön yleensä rikosseuraamuslaitos (RISE). Esitutkintaviranomainen voi määrätä pienen sakkorangaistuksen lievistä teoista.

 

Nopeaa apua lakiasioihin.