Lapsen murha

Mikäli nainen surmaa synnytyksestä johtuvassa uupumuksessa tai ahdistuksessa lapsensa, katsotaan teko lapsensurmaksi. Lapsensurmasta tuomitaan vankeutta vähintään neljä kuukautta ja enintään neljä vuotta. Teon yritys on rangaistava.

Lapsensurma, joka vanhastaan tunnetaan myös lapsen murhana, tarkoittaa lapsen surmaamista syntymän jälkeen äidin toimesta. Teon on tapahduttava heti synnytyksen yhteydessä tai pian synnytyksen jälkeen, jotta kyseeseen tulisi lapsen surma.Vielä 1700 -luvulla teosta langetettiin jopa kuolemanrangaistuksia äidille, mutta nyttemmin teko on lievemmin rangaistu kuin esimerkiksi täydessä ymmärryksessä tehty surma. Lapsen surmasta voidaan rangaista ainoastaan lapsen äiti. Lain mukaan lapsen surmasta tuomitaan nainen, joka synnytyksen jälkeisessä masennuksessa tai mielentilan tilapäisessä häiriössä surmaa lapsensa. Koska surma tehdään synnytyksen jälkeisen uupumuksen tai ahdistuksen vaikutuksen alaisena, ei tekoa pidetä tappona tai murhana rikosoikeudellisessa mielessä.Osallisuus lapsen surmaan on vakavampaa. Yllyttäjä tai avunantaja tuomittaisiin, kuten osallisuudesta tappoon tai murhaan. Myös lapsen isälle voi syntyä asianomistaja-aseman perusteella oikeus korvaukseen teon seurauksena.

Nopeaa apua lakiasioihin.