Mikäli tappo tehdään vakaasti harkiten; taikka, erityisen raa’alla tai julmalla tavalla; taikka, vakavaa yleistä vaaraa aiheuttaen; taikka mikäli tapolla tapetaan virkamies hänen ollessaan virkansa puolesta ylläpitämässä järjestystä tai turvallisuutta taikka mikäli teko tehdään tämän virkatoimen vuoksi, ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, katsotaan teko murhaksi. Vakaalla harkinnalla tarkoitetaan teon etukäteissuunnittelua, toisin sanoen lähinnä sitä, että teko on ennalta valmisteltu, ja siihen on erityisesti varauduttu, esimerkiksi tarvikkeita hankkimalla. Raakuus ja julmuus arvioidaan objektiivisesti, ottaen huomioon se, mitä voidaan yleisesti tällaisena pitää, taikka mitä teolla itsellään on teon kohteelle tuntemuksena todennäköisesti erityisesti aiheutettu.

Vakavalla yleisellä vaaralla tarkoitetaan sitä, että teon yhteydessä on tämän kohteeksi joutumassa myös muita sivullisia henkilöitä; esimerkiksi pommi-iskulla surmaaminen yleisessä paikassa on tällainen teko.

Virkamiehen tappamisella virkatoimen vuoksi tarkoitetaan sitä, että teon motiivina on kyseisen henkilön toimiminen kyseisessä virassa, sekä todennäköisesti jokin hänen joko toteutunut tai mahdollisesti myöhemmin toteutuva tekonsa tätä virkaa hoitaessaan. Tällainen tilanne voisi olla esimerkiksi syyttäjän surmaaminen ennen merkityksellistä oikeudenkäyntiä.

Sen sijaan samaisen syyttämisen surmaaminen mökkisaunassa syntyneen mustasukkaisuusriidan vuoksi, milloin asia ei ole yhteydessä tekijän ja teon kohteen väliseen muuhun asiaan joka liittyisi kohteen viranhoitoon, ei ole virkatoimen vuoksi surmaamista eikä näin täytä murhan tunnusmerkkiä. Toisin sanoen, virkamies ei nauti muuta kansalaista parempaa suojaa muulloin, kuin virkatointa hoitaessaan.

Murhasta tuomitaan elinkautinen vankeustuomio. Teon yritys on rangaistava.

Nopeaa apua lakiasioihin.