Mikäli henkilö tekee toiselle ruumiillista väkivaltaa taikka ilman tällaista väkivaltaa vahingoittaa toisen terveyttä, aiheuttaa toiselle kipua tai saattaa toisen tiedottomaan tai muuhun vastaavaan tilaan, katsotaan teko pahoinpitelyksi. Ruumiillisen väkivallan tekeminen ei edellytä syntyväksi terveysvahinkoa vaan riittää, että kyseessä on teko, joka loukkaa teon kohteen ruumiillista koskemattomuutta. Terveyden vahingoittaminen ilman väkivaltaa voi olla esimerkiksi taudin tartuttamine toiseen henkilöön. Toisaalta, pahoinpitelyn tunnusmerkit voinee täyttää myös henkinen väkivalta. Pahoinpitelystä tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta. Teon yritys on rangaistava.

Nopeaa apua lakiasioihin.