Mikäli henkilö tietäen toisen olevan hengenvaarassa tai vakavassa terveyden vaarassa on antamatta tai hankkimatta tälle sellaista apua, jota hänen mahdollisuutensa ja tilanteen luonne huomioon ottaen voidaan kohtuudella häneltä edellyttää, katsotaan teko pelastustoimen laiminlyönniksi. Pelastustoimen laiminlyönnistä tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kuusi kuukautta.

Nopeaa apua lakiasioihin.