Laiton tuontitavaraan ryhtyminen voidaan tuomita myös lievänä. Arvioinnin perustana on laittoman tuontitavaraan ryhtymisen tunnusmerkistö.

Laittomalla tuontitavaraan ryhtymisellä tarkoitetaan tekoa, jossa henkilö kätkee, hankkii, ottaa huostaansa, välittää, taikka muulla tavoin ryhtyy sellaiseen omaisuuteen jota maahan tuotaessa on syyllistytty säännöstelyrikokseen tai salakuljetukseen taikka veropetokseen tietäen, että kyseessä oleva omaisuus on tuotu maahan edellä mainitulla tavalla lain vastaisesti.

Mikäli laiton tuontitavaraan ryhtyminen, ottaen huomioon omaisuuden arvo tai muut rikokseen liittyvät seikat, on kokonaisuutena arvostellen vähäinen, katsotaan teko lieväksi laittomaksi tuontitavaraan ryhtymiseksi.

Lievästä laittomasta tuontitavaraan ryhtymisestä ei tuomita henkilöä, joka on osallinen tavaraa maahan tuotaessa tehtyyn rikokseen, eikä rikoksentekijän kanssa yhteistaloudessa asuvaa henkilöä, joka ainoastaan käyttää tai kuluttaa rikoksentekijän yhteistalouden tavanomaisiin tarpeisiin hankkimaa omaisuutta.

Lievästä laittomasta tuontitavaraan ryhtymisestä tuomitaan sakkoa.


Lue lisää laittomasta tuontitavaraan ryhtymisestä.

Lähde §: rikoslaki


Suomen Juristit Oy
20.2.2015
(Päivitetty 16.12.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.