Vientitavaran alkuperää koskevan väärän tiedon antamisella pyritään saamaan tulli- tai muuta vastaavaa etuuskohtelua. Rikokseen voi syyllistyä esittämällä tiedon joko Suomen viranomaiselle taikka muulle toimielimelle, tai vientivaltion viranomaiselle.

Vientitavaran alkuperää koskevan väärän tiedon antamisella tarkoitetaan tekoa, jossa henkilö ilmoittaa alkuperätodistuksen antamiseen oikeutetulle Suomen viranomaiselle tai muulle toimielimelle väärän tiedon vientitavaran alkuperästä, hankkiakseen tältä alkuperätodistuksen, jota tarvitaan vieraassa valtiossa tullietuuskohtelun tai muun vastaavan etuuskohtelun saamiseksi.

Vientitavaran alkuperää koskevan väärän tiedon antamisesta tuomitaan myös se, joka tavaraa Suomesta vieraaseen valtioon vietäessä ilmoittaa kyseisen valtion viranomaiselle väärän tiedon tavaran alkuperästä tulli- tai muun vastaavan etuuskohtelun saamiseksi kyseisessä valtiossa.

Vientitavaran alkuperää koskevan väärän tiedon antamisena ei kuitenkaan pidetä vähäistä ilmoittamis- tai tiedonantovelvollisuuden laiminlyöntiä eikä muuta vähäistä menettelytapamääräyksen rikkomista.

Vientitavaran alkuperää koskevan väärän tiedon antamisesta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta.


Lue lisää puolustustarvikkeiden maastavientirikoksesta.

Lähde §: rikoslaki


Suomen Juristit Oy
20.2.2015
(Päivitetty 16.12.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.