Vientitavaran alkuperää koskevan väärän tiedon antaminen

Vientitavaran alkuperää koskevan väärän tiedon antamisella tarkoitetaan tekoa, jossa henkilö ilmoittaa alkuperätodistuksen antamiseen oikeutetulle Suomen viranomaiselle tai muulle toimielimelle väärän tiedon vientitavaran alkuperästä, hankkiakseen tältä tullietuuskohtelun tai muun vastaavan etuuskohtelun saamiseksi vieraassa valtiossa tarvittavan alkuperätodistuksen. Vientitavaran alkuperää koskevan väärän tiedon antamisesta tuomitaan myös se, joka tavaraa Suomesta vieraaseen valtioon vietäessä ilmoittaa kyseisen valtion viranomaiselle väärän tiedon tavaran alkuperästä tulli- tai muun vastaavan etuuskohtelun saamiseksi kyseisessä valtiossa. Vientitavaran alkuperää koskevan väärän tiedon antamisesta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta.

Vientitavaran alkuperää koskevan väärän tiedon antamisena ei pidetä vähäistä ilmoittamis- tai tiedonantovelvollisuuden laiminlyöntiä eikä muuta vähäistä menettelytapamääräyksen rikkomista.

Nopeaa apua lakiasioihin.