Mikäli henkilö on sukupuoliyhteydessä kuuttatoista vuotta nuoremman lapsen kanssa; taikka, koskettelemalla tai muulla tavoin tekee kuuttatoista vuotta nuoremmalle lapselle seksuaalisen teon, joka on omiaan vahingoittamaan hänen kehitystään; taikka, saa hänet ryhtymään edellä tarkoitettuun tekoon joka on omiaan vahingoittamaan hänen kehitystään, katsotaan henkilön syyllistyvän lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön. Lapsen seksuaalisena hyväksikäyttönä ei kuitenkaan pidetä edellä tarkoitettua tekoa silloin, mikäli osapuolten iässä tai henkisessä ja ruumiillisessa kypsyydessä ei ole suurta eroa. Lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä tuomitaan myös se, joka menettelee tuomittavaksi säädetyllä tavalla kuusitoista mutta ei kahdeksantoista vuotta täyttäneen lapsen kanssa, mikäli teon tekijä on lapsen vanhempi tai vanhempaan rinnastettavassa asemassa lapseen nähden, sekä asuu lapsen kanssa samassa taloudessa. Lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä tuomitaan vankeutta enintään neljä vuotta. Teon yritys on rangaistava. Mikäli edellä tarkoitetun rikoksen asianomistaja omasta vakaasta tahdostaan pyytää, ettei syytettä nostettaisi, on virallisella syyttäjällä oikeus jättää syyte nostamatta, jollei tärkeä yleinen tai yksityinen etu vaadi syytteen nostamista.

Nopeaa apua lakiasioihin.