Seksuaalinen hyväksikäyttö

Seksuaalisella hyväksikäytöllä tarkoitetaan tilannetta, jossa henkilö omaa asemaansa hyväksikäyttäen taivuttaa kahdeksaatoista vuotta nuoremman henkilön, joka on koulussa tai muussa laitoksessa hänen määräysvaltansa tai valvontansa alainen taikka muussa niihin rinnastettavassa alisteisessa suhteessa häneen; taikka, käyttämällä törkeästi väärin tämän kypsymättömyyttä, taivuttaa muun kahdeksaatoista vuotta nuoremman henkilön, jonka kyky itsenäisesti päättää seksuaalisesta käyttäytymisestään on hänen kypsymättömyytensä sekä osapuolten ikäeron vuoksi olennaisesti heikompi kuin tekijällä; taikka, taivuttaa henkilön, joka on hoidettavana sairaalassa tai muussa laitoksessa ja jonka kyky puolustaa itseään on sairauden, vammaisuuden tai muun heikkoudentilan vuoksi olennaisesti heikentynyt; taikka, käyttämällä törkeästi väärin tämän riippuvuussuhdetta tekijästä, taivuttaa henkilön, joka on tekijästä erityisen riippuvainen, sukupuoliyhteyteen kanssaan tai ryhtymään muuhun seksuaalista itsemääräämisoikeutta olennaisesti loukkaavaan seksuaaliseen tekoon tai alistumaan sellaisen teon kohteeksi.

Seksuaalisesta hyväksikäytöstä tuomitaan myös se, joka on sukupuoliyhteydessä toisen kanssa taikka saa toisen ryhtymään muuhun hänen seksuaalista itsemääräämisoikeuttaan olennaisesti loukkaavaan seksuaaliseen tekoon tai alistumaan sellaisen teon kohteeksi siten, että kyseisessä teossa käytetään hyväksi tilannetta, jossa toinen on tiedottomuuden, sairauden, vammaisuuden tai muun avuttoman tilan takia kykenemätön puolustamaan itseään tai muuten kykenemätön muodostamaan tai ilmaisemaan tahtoaan. Seksuaalisesta hyväksikäytöstä tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään neljä vuotta. Teon yritys on rangaistava.

Tilanteessa, jossa henkilö käyttämällä törkeästi väärin toisen kypsymättömyyttä, taivuttaa muun kahdeksaatoista vuotta nuoremman henkilön, jonka kyky itsenäisesti päättää seksuaalisesta käyttäytymisestään on hänen kypsymättömyytensä sekä osapuolten ikäeron vuoksi olennaisesti heikompi kuin tekijällä; taikka, tilanteessa jossa henkilö käyttämällä törkeästi hyväkseen toisen riippuvuussuhdetta itsestään, taivuttaa henkilön, joka on tekijästä erityisen riippuvainen, sukupuoliyhteyteen kanssaan tai ryhtymään muuhun seksuaalista itsemääräämisoikeutta olennaisesti loukkaavaan seksuaaliseen tekoon tai alistumaan sellaisen teon kohteeksi, ei virallinen syyttäjä saa nostaa syytettä, ellei asianomistaja itse ilmoita rikosta syytteeseen pantavaksi, paitsi milloin erittäin tärkeä yleinen etu vaatii syytteen nostamista.

Mikäli on käytetty hyväksi tilannetta, jossa toinen on tiedottomuuden, sairauden, vammaisuuden tai muun avuttoman tilan takia kykenemätön puolustamaan itseään tai muuten kykenemätön muodostamaan tai ilmaisemaan tahtoaan, voidaan syyte jättää nostamatta asianomistajan toivomuksesta, ellei tärkeä yleinen tai yksityinen etu vaadi kyseisen syytteen nostamista.

Nopeaa apua lakiasioihin.