Seksuaalisella hyväksikäytöllä tarkoitetaan tilannetta, jossa henkilö omaa asemaansa hyväksikäyttäen taivuttaa henkilön sukupuoliyhteyteen kanssaan tai ryhtymään muuhun seksuaalista itsemääräämisoikeutta olennaisesti loukkaavaan seksuaaliseen tekoon tai alistumaan sellaisen teon kohteeksi:

  • kahdeksaatoista vuotta nuoremman henkilön, joka on koulussa tai muussa laitoksessa hänen määräysvaltansa tai valvontansa alainen taikka muussa niihin rinnastettavassa alisteisessa suhteessa häneen.
  • kahdeksaatoista vuotta nuoremman henkilön, jonka kyky itsenäisesti päättää seksuaalisesta käyttäytymisestään on hänen kypsymättömyytensä sekä osapuolten ikäeron vuoksi olennaisesti heikompi kuin tekijällä, käyttämällä törkeästi väärin tämän kypsymättömyyttä.
  • henkilön, joka on hoidettavana sairaalassa tai muussa laitoksessa ja jonka kyky puolustaa itseään taikka muodostaa tai ilmaista tahtoaan on sairauden, vammaisuuden tai muun heikkoudentilan vuoksi olennaisesti heikentynyt, tai
  • henkilön, joka on hänestä erityisen riippuvainen, käyttämällä törkeästi väärin tätä riippuvuussuhdetta tekijästä.

Seksuaalisessa hyväksikäytössä tunnusmerkistön täyttää sukupuoliyhteys tai muu seksuaalista itsemääräämisoikeutta olennaisesti loukkaava seksuaalinen teko. Lisäksi tunnusmerkistö edellyttää aseman hyväksikäyttöä.

Mikäli teon kohteena on kahdeksaatoista vuotta nuorempi henkilö, joka ei kuitenkaan ole varsinaisesti alisteisessa asemassa tekijään, tunnusmerkistö edellyttää, että kypsyyseroa käytetään törkeästi väärin.

Seksuaalisesta hyväksikäytöstä tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään neljä vuotta.


Lue lisää raiskauksesta ja pakottamisesta seksuaaliseen tekoon.

Lähde §: rikoslaki


Suomen Juristit Oy / Trainee
20.2.2015
(Päivitetty 21.12.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.