Törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö

Mikäli lapsen seksuaalisessa hyväksikäytössä kohteena on lapsi, jolle rikos lapsen iän tai kehitystason vuoksi on omiaan aiheuttamaan erityistä vahinkoa; taikka, rikos tehdään erityisen nöyryyttävällä tavalla; taikka, rikos on omiaan aiheuttamaan erityistä vahinkoa lapselle hänen tekijää kohtaan tuntemansa erityisen luottamuksen tai muuten tekijästä erityisen riippuvaisen asemansa vuoksi, ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, katsotaan teko törkeäksi lapsen seksuaaliseksi hyväksikäytöksi. Törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä tuomitaan vankeutta vähintään yksi ja enintään kymmenen vuotta. Teon yritys on rangaistava.

Nopeaa apua lakiasioihin.