Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö voidaan tuomita myös törkeänä. Törkeysperusteena voi toimia kaksi osittain erillistä tunnusmerkistöä.

Kyse on törkeästä tekomuodosta ensinnäkin silloin, kun tekijä on sukupuoliyhteydessä kuuttatoista vuotta nuoremman lapsen kanssa tai, jos tekijä on lapsen vanhempi tai vanhempaan rinnastettavassa asemassa lapseen nähden sekä asuu lapsen kanssa samassa taloudessa, kuusitoista mutta ei kahdeksantoista vuotta täyttäneen lapsen kanssa. Lisäksi tunnusmerkistö edellyttää, että teko on kokonaisuutena arvostellen törkeä.

Törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä on kyse myös silloin, kun lapsen seksuaalisessa hyväksikäytössä

  • kohteena on lapsi, jolle rikos lapsen iän tai kehitystason vuoksi on omiaan aiheuttamaan erityistä vahinkoa,
  • rikos tehdään erityisen nöyryyttävällä tavalla, tai
  • rikos on omiaan aiheuttamaan erityistä vahinkoa lapselle hänen tekijää kohtaan tuntemansa erityisen luottamuksen tai muuten tekijästä erityisen riippuvaisen asemansa vuoksi, ja
  • rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä.

Törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä tuomitaan vankeutta vähintään yksi ja enintään kymmenen vuotta. Teon yritys on rangaistava.


Lue lisää lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä.

Lähde §: rikoslaki


Suomen Juristit Oy / Trainee
20.2.2015
(Päivitetty 21.12.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.