Törkeä paritus

Mikäli parituksessa tavoitellaan huomattavaa taloudellista hyötyä; taikka, rikos tehdään erityisen suunnitelmallisesti; taikka, aiheutetaan tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella toiselle vaikea ruumiinvamma, vakava sairaus tai hengenvaarallinen tila taikka näihin rinnastettavaa erityisen tuntuvaa kärsimystä; taikka, kohteena on kahdeksaatoista vuotta nuorempi lapsi, ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, katsotaan teko törkeäksi paritukseksi. Törkeästä parituksesta tuomitaan vankeutta vähintään neljä kuukautta ja enintään kuusi vuotta. Teon yritys on rangaistava.

Nopeaa apua lakiasioihin.