Paritus voidaan tuomita myös törkeänä, mikäli jokin laissa säädetty törkeysperuste täyttyy. Arvioinnin lähtökohtana on parituksen tunnusmerkistö. Parituksessa on yleensä kyse prostituution järjestämisestä tai edistämisestä

Kyseessä on törkeä paritus, mikäli parituksessa

  • tavoitellaan huomattavaa taloudellista hyötyä,
  • rikos tehdään erityisen suunnitelmallisesti,
  • aiheutetaan tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella toiselle vaikea ruumiinvamma, vakava sairaus tai hengenvaarallinen tila taikka näihin rinnastettavaa erityisen tuntuvaa kärsimystä, tai
  • kohteena on kahdeksaatoista vuotta nuorempi lapsi.

Lisäksi tunnusmerkistö edellyttää, että rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä.

Törkeästä parituksesta tuomitaan vankeutta vähintään neljä kuukautta ja enintään kuusi vuotta. Teon yritys on rangaistava.


Lue lisää parituksesta.

Lähde §: rikoslaki


Suomen Juristit Oy / Trainee
20.2.2015
(Päivitetty 21.12.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.