Paritukseen syyllistyy henkilö, joka hankkiakseen itselleen tai toiselle taloudellista hyötyä:

  • järjestää huoneen tai muun tilan korvausta vastaan tapahtuvaa sukupuoliyhteyttä tai siihen rinnastettavaa seksuaalista tekoa varten tai kahdeksaatoista vuotta nuoremman lapsen tekemää, ilmeisellä tavalla sukupuolisiveellisyyttä loukkaavaa tekoa varten,
  • vakiintuneena osana liiketoimintaansa majoittaa sellaiseen tekoon ryhtyvää ja siten olennaisesti edistää tekoa, tai
  • yhteystietoja välittämällä tai muuten markkinoi toisen sellaiseen tekoon ryhtymistä tietäen, että hänen toimintansa olennaisesti edistää teon toteutumista,
  • muuten käyttää hyväkseen jonkun ryhtymistä sellaiseen tekoon, tai
  • viettelee tai painostaa toisen sellaiseen tekoon.

Parituksessa on kyse prostituution järjestämisestä tai edistämisestä. Prostituution määritelmän kannalta olennaista on, että sukupuoliyhteys tai siihen rinnastettava seksuaalinen teko tapahtuu korvausta vastaan. Lisäksi parituksen tunnusmerkistöön kuuluu, että teon tarkoituksena on hankkia taloudellista hyötyä.

Parituksesta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kolme vuotta. Teon yritys on rangaistava.

Tapauksessa KKO 2005:17 majoitustoimintaa varten vuokralle annetussa rakennuksessa oli harjoitettu prostituutiota. Vuokranantajan katsottiin syyllistyneen paritukseen, sillä hänen menettelyssään ole kyse ”huoneen järjestämisestä”.


Lue lisää ihmiskaupasta ja seksikaupan kohteena olevan henkilön hyväksikäytöstä.

Lähde §: rikoslaki


Suomen Juristit Oy / Trainee
20.2.2015
(Päivitetty 21.12.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.