Paritus

Mikäli henkilö hankkiakseen itselleen tai toiselle taloudellista hyötyä järjestää huoneen tai muun tilan korvausta vastaan tapahtuvaa sukupuoliyhteyttä tai siihen rinnastettavaa seksuaalista tekoa varten tai kahdeksaatoista vuotta nuoremman lapsen tekemää, ilmeisellä tavalla sukupuolisiveellisyyttä loukkaavaa tekoa varten; taikka, vakiintuneena osana liiketoimintaansa majoittaa sellaiseen tekoon ryhtyvää ja siten olennaisesti edistää tekoa; taikka, yhteystietoja välittämällä tai muuten markkinoi toisen sellaiseen tekoon ryhtymistä tietäen, että hänen toimintansa olennaisesti edistää teon toteutumista; taikka, muuten käyttää hyväkseen jonkun ryhtymistä sellaiseen tekoon; taikka, viettelee tai painostaa toisen sellaiseen tekoon, katsotaan hänen syyllistyvän paritukseen. Parituksesta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kolme vuotta. Teon yritys on rangaistava.

Nopeaa apua lakiasioihin.