Raiskaus voidaan tuomita myös törkeänä, jos laissa määritellyt edellytykset täyttyvät. Arvioinnin perustana on raiskauksen tunnusmerkistö.

Raiskauksella tarkoitetaan tekoa, jossa henkilö pakottaa toisen sukupuoliyhteyteen käyttämällä henkilöön kohdistuvaa väkivaltaa tai uhkaamalla käyttää sellaista väkivaltaa. Raiskauksesta tuomitaan myös se, joka on sukupuoliyhteydessä toisen kanssa käyttämällä hyväkseen sitä, että toinen tiedottomuuden, sairauden, vammaisuuden, pelkotilan tai muun avuttoman tilan takia on kykenemätön puolustamaan itseään.

Teko katsotaan törkeäksi, mikäli raiskauksessa:

  • aiheutetaan tahallisesti toiselle vaikea ruumiinvamma, vakava sairaus tai hengenvaarallinen tila
  • rikoksen tekevät useat tai siinä aiheutetaan erityisen tuntuvaa henkistä tai ruumiillista kärsimystä,
  • kohteena on kahdeksaatoista vuotta nuorempi lapsi,
  • rikos tehdään erityisen raa’alla, julmalla tai nöyryyttävällä tavalla, tai
  • teon yhteydessä käytetään ampuma- tai teräasetta tai muuta hengenvaarallista välinettä taikka muuten uhataan vakavalla väkivallalla.

Lisäksi tunnusmerkistö edellyttää, että raiskaus on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä.

Ruumiinvammalla tarkoitetaan nimenomaan fyysistä vammaa; esimerkiksi henkinen trauma ei lähtökohtaisesti sovellu törkeän raiskauksen teonkuvaan ruumiinvamman osalla, joskin voi tulla arvioitavaksi henkisenä kärsimyksenä. Fyysinen vamma tulee aiheuttaa teon yhteydessä, ei esimerkiksi sen jälkeen; tällainen vamman aiheuttaminen tuomittaisiin erillisenä tekona.

Törkeästä raiskauksesta tuomitaan vankeutta vähintään kaksi ja enintään kymmenen vuotta. Teon yritys on rangaistava.


Lue lisää raiskauksesta.

Lähde §: rikoslaki


Suomen Juristit Oy
20.2.2015
(Päivitetty 20.12.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.