Kyseessä on esimiehen väkivaltainen vastustaminen, jos sotilas joko väkivaltaa käyttäen tai sillä uhaten vastustaa esimiehen taikka vartio-, päivystys-, järjestyspartio- tai poliisitehtävää suorittavan sotilaan hänelle palveluksessa antaman käskyn täyttämistä, taikka mainituin tavoin pakottaa tai koettaa pakottaa tämän tekemään tai tekemättä jättämään jotakin.

Lisäksi esimiehen väkivaltaiseen vastustamiseen syyllistyy sotilas, joka muuten tekee edellä mainitulle esimiehelle tai sotilaalle väkivaltaa tämän ollessa palveluksessa tai tämän palvelustoimen johdosta.

Rikokseen voi syyllistyä joko väkivaltaa tekemällä tai sillä uhkaamalla. Väkivallan ei tarvitse olla sellaista toimintaa, joka voidaan rankaista pahoinpitelynä. Kyseessä voi olla tällaisen väkivallan lisäksi esimerkiksi vapauteen kohdistuva teko. Väkivallan tai uhkauksen ei myöskään tarvitse kohdistua edellä mainittuun esimieheen tai sotilaaseen.

katsotaan sotilaan syyllistyvän esimiehen väkivaltaiseen vastustamiseen.

rangaistus

Esimiehen väkivaltaisesta vastustamisesta tuomitaan kurinpitorangaistus tai vankeutta enintään kaksi vuotta.

Mikäli edellä tarkoitettu rikos tapahtuu sota-aikana, on rikoksentekijälle tuomittava teosta vankeutta enintään neljä vuotta. Mikäli edellä tarkoitettu sodan aikana toteutettu rikos on omiaan aiheuttamaan erityisen vakavaa vaaraa joukolle tai sen toiminnalle taikka vaarantamaan erityisen tärkeän kohteen, katsotaan teko vaaralliseksi sotilasrikokseksi. Vaarallisesta sotilasrikoksesta tuomitaan vankeutta vähintään yksi ja enintään kymmenen vuotta. Teon yritys on rangaistava.


Lue lisää niskoittelusta.

Lähde §: rikoslaki


Suomen Juristit Oy
20.2.2015
(Päivitetty 16.12.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.