Mikäli puolustusvoimien sotilasvirassa palveleva, tai, sotilastehtävään määrätty määräaikaisessa virkasuhteessa puolustusvoimien virkamiehenä toimiva, tai, puolustusvoimien vapaaehtoisissa harjoituksissa palveleva, tai, laissa tarkoitettu kouluttaja tai kouluammuntojen johtaja, tai rajavartiolaitoksen sotilastehtävässä palveleva liittyy jäseneksi puolueeseen tai puoluepoliittista toimintaa harjoittavaan tai sitä selvästi tukevaan yhdistykseen, taikka jättää eroamatta puolueesta tai edellä tarkoitetusta yhdistyksestä, katsotaan hänen syyllistyvän luvattomaan poliittiseen toimintaan. Luvattomasta poliittisesta toiminnasta tuomitaan kurinpitorangaistus.

Nopeaa apua lakiasioihin.