Luvattomaan poliittiseen toimintaan voi syyllistyä puolustusvoimien sotilasvirassa palveleva henkilö, sotilastehtävään määrätty määräaikaisessa virkasuhteessa puolustusvoimien virkamiehenä toimiva henkilö, puolustusvoimissa sotilasvirkaan koulutettava oppilas tai rajavartiolaitoksen sotilastehtävässä palveleva henkilö.

Edellä mainittu henkilö syyllistyy luvattomaan poliittiseen toimintaan, jos liittyy jäseneksi puolueeseen tai puoluepoliittista toimintaa harjoittavaan tai sitä selvästi tukevaan yhdistykseen, taikka jättää eroamatta puolueesta tai edellä tarkoitetusta yhdistyksestä. Luvattomasta poliittisesta toiminnasta tuomitaan kurinpitorangaistus.


Lue lisää sotilaan sopimattomasta käyttäytymisestä.

Lähde §: rikoslaki


Suomen Juristit Oy
20.2.2015
(Päivitetty 20.12.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.