Sotilaan sopimattomalla käyttäytymisellä tarkoitetaan tekoa, jossa sotilas, joka muulloin kuin palvelustehtävässä ollessaan joko puolustusvoimien tai rajavartiolaitoksen käytössä olevalla kasarmi- tai muulla alueella, julkisella paikalla tai julkisessa tilaisuudessa esiintyy ilmeisen päihtyneenä, taikka aiheuttaa häiriötä tai pahennusta meluamalla tai muulla käyttäytymisellään.

Sotilaan sopimattomasta käyttäytymisestä tuomitaan kurinpitorangaistus.

Sotilaan sopimaton käyttäytyminen on siis palveluksen ulkopuolinen rikos. Esimerkiksi päihtymyksen osalta kyseeseen voi muutoin tulla palvelusrikos.


Lue lisää palvelusrikoksesta ja niskoittelusta.

Lähde §: rikoslaki


Suomen Juristit Oy
20.2.2015
(Päivitetty 20.12.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.