Vaarallisesta sotilasrikoksesta on kyse, mikäli sodan aikana tehty rikos on omiaan aiheuttamaan erityisen vakavaa vaaraa joukolle tai sen toiminnalle taikka vaarantamaan erityisen tärkeän kohteen. Vaarallisesta sotilasrikoksesta tuomitaan vankeutta vähintään yksi ja enintään kymmenen vuotta. Myös teon yritys on rangaistava.

salahanke vaarallisen sotilasrikoksen tekemiseksi

Mikäli sotilaat sopivat keskenään vaarallisen sotilasrikoksen tekemisestä, katsotaan teko salahankkeeksi vaarallisen sotilasrikoksen tekemiseksi. Salahankkeesta vaarallisen sotilasrikoksen tekemiseksi tuomitaan kukin tekoon osallistuja siten, että teon alkuunpanijalle ja johtajalle tuomitaan vankeutta enintään neljä vuotta sekä muille osallisille kurinpitorangaistus tai vankeutta enintään yksi vuosi.


Lue lisää taisteluvelvollisuuden rikkomisesta.

Lähde §: rikoslaki


Suomen Juristit Oy
20.2.2015
(Päivitetty 20.12.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.