Esimiehen väkivaltaiseen vastustamiseen syyllistyy sotilas tekemällä väkivaltaa tai uhkaamalla tehdä väkivaltaa esimiehelle, sotilaalle tai muulle. Esimiehen väkivaltainen vastustaminen voidaan tuomita myös törkeänä. Arvioinnin perustana on esimiehen väkivaltaisen vastustamisen tunnusmerkistö.

Kyseessä on törkeä tekomuoto, mikäli esimiehen väkivaltaisessa vastustamisessa käytetään ampuma- tai teräasetta taikka muuta niihin rinnastettavaa hengenvaarallista välinettä, taikka rikos tehdään yhteistoimin toisen sotilaan kanssa ja esimiehen väkivaltainen vastustaminen on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä.

Törkeästä esimiehen väkivaltaisesta vastustamisesta tuomitaan vankeutta vähintään neljä kuukautta ja enintään neljä vuotta.

Mikäli edellä tarkoitettu rikos tapahtuu sota-aikana, on rikoksentekijälle tuomittava teosta vankeutta enintään kuusi vuotta. Mikäli edellä tarkoitettu sodan aikana toteutettu rikos on omiaan aiheuttamaan erityisen vakavaa vaaraa joukolle tai sen toiminnalle taikka vaarantamaan erityisen tärkeän kohteen, katsotaan teko vaaralliseksi sotilasrikokseksi. Vaarallisesta sotilasrikoksesta tuomitaan vankeutta vähintään yksi ja enintään kymmenen vuotta. Teon yritys on rangaistava.


Lue lisää esimiehen väkivaltaisesta vastustamisesta.

Lähde §: rikoslaki


Suomen Juristit Oy
20.2.2015
(Päivitetty 16.12.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.