Törkeä esimiehen väkivaltainen vastustaminen

Mikäli esimiehen väkivaltaisessa vastustamisessa käytetään ampuma- tai teräasetta taikka muuta niihin rinnastettavaa hengenvaarallista välinettä, taikka, mikäli rikos tehdään yhteistoimin toisen sotilaan kanssa ja esimiehen väkivaltainen vastustaminen on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, katsotaan teko törkeäksi esimiehen väkivaltaiseksi vastustamiseksi. Törkeästä esimiehen väkivaltaisesta vastustamisesta tuomitaan vankeutta vähintään neljä kuukautta ja enintään neljä vuotta. Mikäli edellä tarkoitettu rikos tapahtuu sota-aikana, on rikoksentekijälle tuomittava teosta vankeutta enintään kuusi vuotta. Mikäli edellä tarkoitettu sodan aikana toteutettu rikos on omiaan aiheuttamaan erityisen vakavaa vaaraa joukolle tai sen toiminnalle taikka vaarantamaan erityisen tärkeän kohteen, katsotaan teko vaaralliseksi sotilasrikokseksi. Vaarallisesta sotilasrikoksesta tuomitaan vankeutta vähintään yksi ja enintään kymmenen vuotta. Teon yritys on rangaistava.

Nopeaa apua lakiasioihin.