Esimiesaseman väärinkäyttäminen voidaan tuomita myös törkeänä. Arvioinnin perustana on esimiesaseman väärinkäyttämisen tunnusmerkistö.

Esimiesaseman väärinkäyttämisestä tuomitaan esimies, joka

  • käskyvaltaa väärinkäyttäen aiheuttaa käskynalaiselle sellaista kärsimystä tai sellaista vaaraa hänen terveydelleen, joka ei ole palveluksen kannalta tarpeellista, taikka kohtelee häntä nöyryyttävällä tavalla, 
  • kurinpitoesimiehenä määrää kurinpitorangaistuksen tai -ojennuksen henkilölle, jonka tietää syyttömäksi, tai 
  • teettää käskynalaisella palvelukseen tai koulutukseen kuulumatonta työtä.

Mikäli esimiesaseman väärinkäyttämisessä aiheutetaan käskynalaiselle erityisen tuntuvaa kärsimystä tai vakavaa vaaraa hänen terveydelleen ja mikäli esimiesaseman väärinkäyttäminen on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, katsotaan teko törkeäksi esimiesaseman väärinkäyttämiseksi.

Törkeästä esimiesaseman väärinkäyttämisestä tuomitaan vankeutta vähintään neljä kuukautta ja enintään neljä vuotta.


Lue lisää esimiesaseman väärinkäyttämisestä.

Lähde §: rikoslaki


Suomen Juristit Oy
20.2.2015
(Päivitetty 16.12.2021)

 

Nopeaa apua lakiasioihin.