Esimiesaseman väärinkäyttäminen kuuluu sotarikoksiin, ja sillä tarkoitetaan sotilastoimintaan liittyvää esimiesasemaa.

Esimiesaseman väärinkäyttämisestä tuomitaan esimies, joka

  • käskyvaltaa väärinkäyttäen aiheuttaa käskynalaiselle sellaista kärsimystä tai sellaista vaaraa hänen terveydelleen, joka ei ole palveluksen kannalta tarpeellista, taikka kohtelee häntä nöyryyttävällä tavalla,
  • kurinpitoesimiehenä määrää kurinpitorangaistuksen tai -ojennuksen henkilölle, jonka tietää syyttömäksi, tai
  • teettää käskynalaisella palvelukseen tai koulutukseen kuulumatonta työtä.

Käskynalainen tarkoittaa sellaista sotilasta, johon esimiehellä on jatkuvaa tai tilapäistä käskyvaltaa. Esimiehen käskyvallan väärinkäyttöä voi olla esimerkiksi erityisesti varusmiespalveluksesta tunnettu simputtaminen.

Kärsimyksen tai vaaran tarpeettomalla aiheuttamisella tarkoitetaan yleensä sellaisia käskyjä, jotka eivät kuulu palveluksen suorittamiseen. Rangaistavuus edellyttää, että menettelyllä on todella aiheutettu sotilaalle kärsimystä tai terveysvaaraa.

Esimiesaseman väärinkäyttämisestä tuomitaan kurinpitorangaistus tai vankeutta enintään kaksi vuotta.


Lue lisää sotilaan määritelmästä ja haitanteosta esimiehelle.

Lähde §: rikoslaki


Suomen Juristit Oy
20.2.2015
(Päivitetty 16.12.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.