Mikäli esimies käskyvaltaa väärinkäyttäen aiheuttaa käskynalaiselle sellaista kärsimystä tai sellaista vaaraa hänen terveydelleen, joka ei ole palveluksen kannalta tarpeellista, taikka kohtelee häntä nöyryyttävällä tavalla; taikka, kurinpitoesimiehenä määrää kurinpitorangaistuksen tai -ojennuksen henkilölle, jonka tietää syyttömäksi, katsotaan hänen syyllistyvän esimiesaseman väärinkäyttämiseen. Esimiesaseman väärinkäyttämisestä tuomitaan myös esimies, joka teettää käskynalaisella palvelukseen tai koulutukseen kuulumatonta työtä. Esimiesaseman väärinkäyttämisestä tuomitaan kurinpitorangaistus tai vankeutta enintään kaksi vuotta.

Nopeaa apua lakiasioihin.