Mikäli sotilas, käyttämättä väkivaltaa tai sen uhkaa, oikeudettomasti estää tai yrittää estää esimiehen taikka vartio-, päivystys-, järjestyspartio- tai poliisitehtävää toimittavan sotilaan palvelustoimen suorittamista tai vaikeuttaa sitä, katsotaan hänen syyllistyvän haitantekoon esimiehelle. Haitanteosta esimiehelle tuomitaan kurinpitorangaistus tai vankeutta enintään kolme kuukautta.

Nopeaa apua lakiasioihin.