Törkeä palvelusrikos

Mikäli palvelusrikoksessa tavoitellaan huomattavaa hyötyä, taikka, pyritään aiheuttamaan huomattavaa tai erityisen tuntuvaa vahinkoa, taikka, rikos on tehty erityisen vastuunalaista tehtävää suoritettaessa, ja palvelusrikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, katsotaan teko törkeäksi palvelurikokseksi. Törkeästä palvelusrikoksesta tuomitaan vankeutta enintään neljä vuotta.

Nopeaa apua lakiasioihin.