Vartiorikos

Mikäli vartio- tai päivystystehtävää suorittava sotilas poistuu luvattomasti vartiopaikaltaan tai päivystystehtävästä, taikka mikäli sotilas ei määräaikana saavu sanottuun palvelustehtävään taikka muuten jättää täyttämättä tai rikkoo vartio- tai päivystyspalveluksesta annettuja määräyksiä, katsotaan hänen syyllistyvän vartiorikokseen. Vartiorikoksesta tuomitaan kurinpitorangaistus tai vankeutta enintään kaksi vuotta. Mikäli edellä tarkoitettu rikos tapahtuu sota-aikana, on rikoksentekijälle tuomittava teosta vankeutta enintään neljä vuotta. Mikäli edellä tarkoitettu sodan aikana toteutettu rikos on omiaan aiheuttamaan erityisen vakavaa vaaraa joukolle tai sen toiminnalle taikka vaarantamaan erityisen tärkeän kohteen, katsotaan teko vaaralliseksi sotilasrikokseksi. Vaarallisesta sotilasrikoksesta tuomitaan vankeutta vähintään yksi ja enintään kymmenen vuotta. Teon yritys on rangaistava.

 

Nopeaa apua lakiasioihin.