Vartiorikokseen syyllistyy vartio- tai päivystystehtävää suorittava sotilas, joka

  • poistuu luvattomasti vartiopaikaltaan tai päivystystehtävästä,
  • ei määräaikana saavu sanottuun palvelustehtävään, tai
  • muuten jättää täyttämättä tai rikkoo vartio- tai päivystyspalveluksesta annettuja määräyksiä.

Vartiorikoksesta tuomitaan kurinpitorangaistus tai vankeutta enintään kaksi vuotta.

Mikäli edellä tarkoitettu rikos tapahtuu sota-aikana, on rikoksentekijälle tuomittava teosta vankeutta enintään neljä vuotta. Mikäli edellä tarkoitettu sodan aikana toteutettu rikos on omiaan aiheuttamaan erityisen vakavaa vaaraa joukolle tai sen toiminnalle taikka vaarantamaan erityisen tärkeän kohteen, katsotaan teko vaaralliseksi sotilasrikokseksi. Vaarallisesta sotilasrikoksesta tuomitaan vankeutta vähintään yksi ja enintään kymmenen vuotta. Myös tällaisen teon yritys on rangaistava.


Lue lisää palvelusrikoksesta.

Lähde §: rikoslaki


Suomen Juristit Oy
20.2.2015
(Päivitetty 16.12.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.