Mikäli henkilö joko tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta jättää ihmisille vaarallisen eläimen, josta hän on vastuussa, asianmukaisesti vartioimatta, katsotaan hänen syyllistyvän eläimen vartioimatta jättämiseen. Eläimen vartioimatta jättämisestä tuomitaan sakkoa, minkä ohella tuomioistuin voi määrätä eläimen tapettavaksi, mikäli tämä on eläimen vaarallisuuden vuoksi perusteltua.

Nopeaa apua lakiasioihin.