Eläimen vartioimatta jättämiseen syyllistyy henkilö, joka joko tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta jättää asianmukaisesti vartioimatta ihmisille vaarallisen eläimen, josta hän on vastuussa.

Rikossäännös ei kata villieläimiä, vaan sillä tarkoitetaan ihmiselle vaarallista lemmikkiä tai kotieläintä. Velvollisuus asianmukaiseen vartiointiin koskee sellasta eläintä, jonka tiedetään olevan vaarallinen. Vaarallisena eläimenä voidaankin pitää esimerkiksi sellaista koiraa, joka on aiemminkin käyttäytynyt aggressiivisesti tai purrut.

Eläimen ihmiselle aiheuttamat vahingot voivat tulla rangaistavaksi myös muina rikoksina. Jos eläimestä vastuussa oleva ihminen esimerkiksi usuttaa eläimen hyökkäämään, hänet voidaan tuomita pahoinpitelystä. Vastaavasti eläimen aiheuttamia vahinkoja voidaan käsitellä myös vammantuottamuksena.

Eläimen vartioimatta jättämisestä tuomitaan sakkoa, minkä ohella tuomioistuin voi määrätä eläimen tapettavaksi, mikäli tämä on eläimen vaarallisuuden vuoksi perusteltua. Lähtökohtaisesti tällaista määräystä noudatetaan huolimatta siitä, valitetaanko päätöksestä. Määräyksen antanut tuomioistuin tai muutoksenhakutuomioistuin voi kuitenkin määrät asiasta toisin.


Lue lisää vammantuottamuksesta ja pahoinpitelystä.

Lähde §: rikoslaki


Suomen Juristit Oy
20.2.2015
(Päivitetty 15.12.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.