Vaaramerkintärikkomukseen syyllistyy toimija, joka

  • suorittaessaan rakennustyötä, maansiirtotyötä tai vesirakentamista,
  • rakentaessaan tie-, raide- tai vesiliikenneväylää taikka vastatessaan kadun tai muun liikenneväylän kunnosta, tai
  • ollessaan vastuussa yleisesti liikkumiseen käytetyssä paikassa olevasta kaivosta, kuopasta tai avannosta

tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta jättää asianmukaisesti merkitsemättä hengen tai terveyden vaaran tai jättää muuten varoittamatta siitä.

Vaaranmerkintärikkomuksesta tuomitaan myös se, joka oikeudettomasti joko tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta poistaa edellä tarkoitetun, hengen tai terveyden vaarasta ilmoittavan merkin.

Vaaranmerkintärikkomuksesta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kolme kuukautta.


Lue lisää varomattomasta käsittelystä ja vaaran aiheuttamisesta.

Lähde §: rikoslaki


Suomen Juristit Oy
20.2.2015
(Päivitetty 15.12.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.