Vaaranmerkintärikkomus

Mikäli toimija suorittaessaan rakennustyötä, maansiirtotyötä tai vesirakentamista, taikka, rakentaessaan tie-, raide- tai vesiliikenneväylää taikka vastatessaan kadun tai muun liikenneväylän kunnosta, taikka, ollessaan vastuussa yleisesti liikkumiseen käytetyssä paikassa olevasta kaivosta, kuopasta tai avannosta joko tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta jättää asianmukaisesti merkitsemättä hengen tai terveyden vaaran tai jättää muuten varoittamatta siitä, katsotaan hänen syyllistyvän vaaranmerkintärikkomukseen. Vaaranmerkintärikkomuksesta tuomitaan myös se, joka oikeudettomasti joko tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta poistaa edellä tarkoitetun, hengen tai terveyden vaarasta ilmoittavan merkin. Vaaranmerkintärikkomuksesta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kolme kuukautta.

Nopeaa apua lakiasioihin.