Varomaton käsittely

Mikäli henkilö joko tahallaan tai huolimattomuudesta lain tai lain nojalla annetun säännöksen vastaisesti taikka muuten varomattomalla tavalla käyttää, käsittelee tai säilyttää ampuma-asetta, tulta tai räjähdettä; taikka, terveydelle tai ympäristölle vaarallista taikka palo- ja räjähdysvaarallista kemikaalia tai muuta vastaavaa ainetta taikka räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettävää laitetta tai suojausjärjestelmää taikka muuta vaarallista laissa tarkoitettua tuotetta; taikka, radioaktiivista ainetta tai säteilylaitetta siten, että teko on omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen hengelle tai terveydelle taikka että siitä on vaaraa toisen omaisuudelle, katsotaan hänen syyllistyvän varomattomaan käsittelyyn. Varomattomasta käsittelystä tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kuusi kuukautta.

Nopeaa apua lakiasioihin.