Varomattomaan käsittelyyn syyllistyy henkilö, joka tahallaan tai huolimattomuudesta lain tai lain nojalla annetun säännöksen vastaisesti taikka muuten varomattomalla tavalla käyttää, käsittelee tai säilyttää

  • ampuma-asetta, tulta tai räjähdettä,
  • terveydelle tai ympäristölle vaarallista taikka palo- ja räjähdysvaarallista kemikaalia tai muuta vastaavaa ainetta taikka räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettävää laitetta tai suojausjärjestelmää taikka muuta vaarallista laissa tarkoitettua tuotetta, tai
  • radioaktiivista ainetta tai säteilylaitetta.

Lisäksi tunnusmerkistö edellyttää, että teko on omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen hengelle tai terveydelle taikka että siitä on vaaraa toisen omaisuudelle. Hengen ja terveyden osalta ei edellytetä, että teosta todellisuudessa aiheutuu vaaraa. Kyseessä voi olla varomaton käsittely, kun teko on luonteeltaan sellainen, että vaaran syntyminen on mahdollista.

Varomattomasta käsittelystä tuomitaan silloin, kun teosta ei muualla laissa ole säädetty ankarampaa rangaistusta.

Varomattomasta käsittelystä tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kuusi kuukautta.


Lue lisää räjähderikoksesta ja yleisvaaran tuottamuksesta.

Lähde §: rikoslaki


Suomen Juristit Oy
20.2.2015
(Päivitetty 15.12.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.