Mikäli henkilö laissa tai asetuksessa säädetyn taikka viranomaisen lain nojalla erikseen määräämän salassapitovelvollisuuden vastaisesti paljastaa salassa pidettävän seikan, josta hän on asemassaan, toimessaan tai tehtävää suorittaessaan saanut tiedon, taikka käyttää tällaista salaisuutta omaksi tai toisen hyödyksi, katsotaan hänen syyllistyvän salassapitorikokseen. Salassapitorikoksesta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään yksi vuosi.

 

Nopeaa apua lakiasioihin.