Tietojärjestelmän häirintä voi tulla rangaistavaksi myös törkeänä. Törkeän tekomuodon lähtökohtana on tietojärjestelmän häirinnän tunnusmerkistö.

Tietojärjestelmän häirinnällä tarkoitetaan tekoa, jossa henkilö aiheuttaakseen toiselle haittaa tai taloudellista vahinkoa joko dataa syöttämällä, siirtämällä, vahingoittamalla, muuttamalla tai poistamalla taikka muulla niihin rinnastettavalla tavalla oikeudettomasti estää tietojärjestelmän toiminnan tai aiheuttaa sille vakavaa häiriötä.

Törkeästä tekomuodosta on kyse, mikäli tietojärjestelmän häirinnässä aiheutetaan erityisen tuntuvaa haittaa tai taloudellista vahinkoa tai mikäli rikos tehdään erityisen suunnitelmallisesti, ja tietojärjestelmän häirintä on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä.

Törkeästä tietojärjestelmän häirinnästä tuomitaan vankeutta vähintään neljä kuukautta ja enintään neljä vuotta. Teon yritys on rangaistava.


Lue lisää tietojärjestelmän häirinnästä.

Lähde §: rikoslaki


Suomen Juristit Oy
20.2.2015
(Päivitetty 15.12.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.