Tietomurto voidaan tuomita myös törkeänä. Törkeän tekotavan arvioinnissa lähtökohtana on tietomurron tunnusmerkistö.

Tietomurron tai törkeän tietomurron kohteena on sellainen tietojärjestelmä, jossa sähköisesti tai muulla vastaavalla teknisellä keinolla käsitellään, varastoidaan tai siirretään tietoja taikka sellaisen järjestelmän erikseen suojattu osa. Tietomurtoon voi syyllistyä kahdella eri tekotavalla.

Tietomurtoon syyllistyy henkilö, joka oikeudettomasti tunkeutuu tällaiseen tietojärjestelmään käyttämällä hänelle kuulumatonta käyttäjätunnusta taikka turvajärjestelyn muuten murtamalla. Tietomurrosta tuomitaan myös se, joka teknisen erikoislaitteen avulla oikeudettomasti ottaa selon tietojärjestelmässä olevasta tiedosta tietojärjestelmään tai sen osaan tunkeutumatta.

Teko katsotaan törkeäksi tietomurroksi, mikäli tietomurto tehdään osana järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaa taikka erityisen suunnitelmallisesti, ja tietomurto on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä.

Törkeästä tietomurrosta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta. Teon yritys on rangaistava.


Lue lisää tietomurrosta.

Lähde §: rikoslaki


Suomen Juristit Oy
20.2.2015
(Päivitetty 15.12.2021)

 

Nopeaa apua lakiasioihin.