Törkeä viestintäsalaisuuden loukkaus

Mikäli viestintäsalaisuuden loukkauksessa rikoksentekijä käyttää rikoksen tekemisessä hyväksi asemaansa laissa tarkoitetun teleyrityksen palveluksessa tai muuta erityistä luottamusasemaansa; taikka, mikäli rikoksentekijä käyttää rikoksen tekemistä varten suunniteltua tai muunnettua tietojenkäsittelyohjelmaa tai teknistä erikoislaitetta tai rikos muuten tehdään erityisen suunnitelmallisesti; taikka mikäli rikoksen kohteena oleva viesti on sisällöltään erityisen luottamuksellinen taikka teko huomattavasti loukkaa yksityisyyden suojaa, ja viestintäsalaisuuden loukkaus on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, katsotaan teko törkeäksi viestintäsalaisuuden loukkaukseksi. Törkeästä viestintäsalaisuuden loukkauksesta tuomitaan vankeutta enintään kolme vuotta. Teon yritys on rangaistava.

Nopeaa apua lakiasioihin.