Törkeän viestintäsalaisuuden loukkauksen perustana on viestintäsalaisuuden tunnusmerkistö. Viestintäsalaisuuden loukkauksella tarkoitetaan tekoa, jossa henkilö oikeudettomasti avaa toiselle osoitetun kirjeen tai muun suljetun viestin taikka suojauksen murtaen hankkii tiedon sähköisesti tai muulla vastaavalla teknisellä keinolla tallennetusta, ulkopuoliselta suojatusta viestistä, tai hankkii tiedon televerkossa välitettävänä olevan puhelun, sähkeen, tekstin-, kuvan- tai datasiirron taikka muun vastaavan televiestin sisällöstä taikka tällaisen viestin lähettämisestä tai vastaanottamisesta.

Teko katsotaan törkeäksi viestintäsalaisuuden loukkaukseksi, mikäli teko täyttää viestintäsalaisuuden loukkauksen tunnusmerkistön ja jonkin seuraavista perusteista:

  • rikoksentekijä käyttää rikoksen tekemisessä hyväksi asemaansa laissa tarkoitetun teleyrityksen palveluksessa tai muuta erityistä luottamusasemaansa,
  • rikoksentekijä käyttää rikoksen tekemistä varten suunniteltua tai muunnettua tietojenkäsittelyohjelmaa tai teknistä erikoislaitetta tai rikos muuten tehdään erityisen suunnitelmallisesti, tai
  • rikoksen kohteena oleva viesti on sisällöltään erityisen luottamuksellinen taikka teko huomattavasti loukkaa yksityisyyden suojaa, ja

Lisäksi teon tuomitseminen törkeänä edellyttää, että viestintäsalaisuuden loukkaus on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä.

Törkeästä viestintäsalaisuuden loukkauksesta tuomitaan vankeutta enintään kolme vuotta. Teon yritys on rangaistava.

Virallinen syyttäjä ei saa nostaa syytettä törkeästä viestintäsalaisuuden loukkauksesta, ellei asianomistaja itse ilmoita rikosta syytteeseen pantavaksi tai ellei rikoksentekijä rikosta tehdessään ole ollut yleistä posti- tai teletoimintaa harjoittavan laitoksen palveluksessa, taikka ellei erittäin tärkeä yleinen etu vaadi syytteen nostamista.


Lue lisää viestintäsalaisuuden loukkauksesta.

Lähde §: rikoslaki


Suomen Juristit Oy
20.2.2015
(Päivitetty 15.12.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.