Kiskonnantapainen työsyrjintä on työsyrjinnän erityistilanne. Teon tulee siis ensiinäkin täyttää työsyrjinnän tunnusmerkistön.

Työsyrjintään syyllistyy työnantaja tai tämän edustaja, joka työpaikasta ilmoittaessaan, työntekijää valitessaan tai palvelussuhteen aikana ilman painavaa, hyväksyttävää syytä asettaa työnhakijan tai työntekijän epäedulliseen asemaan joko rodun, kansallisen tai etnisen alkuperän, kansalaisuuden, ihonvärin, kielen, sukupuolen, iän, perhesuhteiden, sukupuolisen suuntautumisen tai terveydentilan, taikka, uskonnon, yhteiskunnallisen mielipiteen, poliittisen tai ammatillisen toiminnan tai muun näihin rinnastettavan seikan perusteella.

Kyseessä on kiskonnantapainen työsyrjintä, mikäli työsyrjinnässä asetetaan työnhakija tai työntekijä huomattavan epäedulliseen asemaan käyttämällä hyväksi työnhakijan tai työntekijän taloudellista tai muuta ahdinkoa, riippuvaista asemaa, ymmärtämättömyyttä, ajattelemattomuutta tai tietämättömyyttä.

Kiskonnantapainen työsyrjintä edellyttää, että työnhakija tai työntekijä asetetaan huomattavan epäedulliseen asemaan. Arvioinnin lähtökohtana on yleensä saman työpaikan muut työntekijät. Mikäli muita työntekijöitä ei ole, asemaa verrataan muihin saman alan toimijoihin.

Tunnusmerkistöllä pyritään suojelemaan ulkomaalaista tai muuten heikommassa asemassa olevaa työntekijää. Rikokseen syyllistyminen edellyttää, että työsyrjinnässä on käytetty hyödyksi jotain tällaista heikompaa asemaa.

Kiskonnantapaisesta työsyrjinnästä tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta.


Lue lisää ihmiskaupasta ja työsyrjinnästä.

Lähde §: rikoslaki


Suomen Juristit Oy
20.2.2015
(Päivitetty 15.12.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.