Mikäli työnantaja tai tämän edustaja ottaa palvelukseen tai pitää palveluksessa sellaisen ulkomaalaisen, jolla ei ole työntekijän oleskelulupaa tai muuta työntekoon Suomessa oikeuttavaa lupaa, katsotaan hänen syyllistyvän luvattoman ulkomaisen työvoiman käyttöön.

Luvattoman ulkomaisen työvoiman käyttöön voi syyllistyä myös silloin, kun työvoima on tekijän palveluksessa välillisesti. Luvattoman ulkomaisen työvoiman käytöstä tuomitaan myös urakan tai aliurakan antaja tai työn teettäjä taikka heidän edustajansa, joka laiminlyö varmistautua siitä, että sen ulkomaiselle yritykselle antamassa urakointi- tai aliurakointityössä, taikka ulkomaisen yrityksen sen käyttöön asettamana vuokratyövoimana työskentelevillä ulkomaalaisilla työntekijöillä on työntekijän oleskelulupa, tai muu työntekoon Suomessa oikeuttava lupa.

Työnantajalla tai hänen edustajallaan on velvollisuus varmistautua siitä, että ulkomaalaisella työntekijällä on työntekijän oleskelulupa tai muu työntekoon Suomessa oikeuttavaa lupa. Yleensä tämä velvollisuus syntyy kun havaitaan, että työntekijä on ulkomaalainen ja mahdollisesti tarvitsee tällaisen luvan.

Rikos kuitenkin edellyttää tekijältä tahallisuutta. Jos työnantaja ei ole havainnut, että työntekijä mahdollisesti tarvitsee luvan, ei tekoa välttämättä pidetä tahallisena.

Luvattoman ulkomaisen työvoiman käytöstä tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään yksi vuosi.


Lue lisää työnvälityksen maksukiellon rikkomisesta.

Lähde §: rikoslaki


Suomen Juristit Oy
20.2.2015
(Päivitetty 14.12.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.