Mikäli henkilö oikeudettomasti hävittää tai vahingoittaa toisen omaisuutta, katsotaan hänen syyllistyvän vahingontekoon. Kyseessä on vahingonteko myös silloin, kun teko kohdistuu yhteiseen omaisuuteen, johon tekijällä on osuus.

Vahingonteko kohdistuu konkreettiseen omaisuuteen, eli sillä aiheutetaan esinevahinkoa. Vahingonteko voi kohdistua esimerkiksi rakennukseen, kulkuvälineeseen tai eläimeen Vahingonteon arvioinnissa voidaan kuitenkin ottaa huomioon myös sellaiset asiat, joita esineen vahingoittumisesta tai hävittämisestä koituu sen omistajalle.

Vahingonteko on tahallinen rikos, eli henkilö tuomitaan vahingonteosta vain silloin, kun hänen tekonsa on ollut tahallinen. Henkilön tulee tietää, että omaisuus on jonkun toisen tai yhteisessä omistuksessa, ja että teolla aiheuttaa omaisuuden vahingoittumisen tai häviämisen.

Vahingonteosta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään yksi vuosi. Jos rikoksen kohteena on ollut ainoastaan yksityinen omaisuus, syyttäjä saa nostaa syytteen vain, jos asianomistaja ilmoittaa rikoksen syytteeseen pantavaksi.


Lue lisää tuhotyöstä.

Lähde §: rikoslaki


Suomen Juristit Oy
20.2.2015
(Päivitetty 14.12.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.