Laiton sotilaallinen toiminta

Laittomalla sotilaallisella toiminnalla tarkoitetaan tilannetta, jossa henkilö laittomasti perustaa, organisoi tai varustaa sotilaallisesti järjestäytyneen yhteenliittymän, jonka tarkoituksena on vaikuttaa valtiollisiin asioihin. Laittomaksi sotilaalliseksi toiminnaksi katsotaan niin ikään tilanne, jossa henkilö toimii tällaisessa yhteenliittymässä johtavassa asemassa, taikka taloudellisesti tai muutoin merkittävällä tavalla tukee sitä, taikka toimiessaan organisaatiossa toimeenpanee tai antaa sotilaallista koulutusta. Laittomasta sotilaallisesta toiminnasta tuomitaan sakkoa, tai vankeutta enintään kaksi vuotta.

Nopeaa apua lakiasioihin.