Laittomaan sotilaalliseen toimintaan voi syyllistyä perustamalla tai toimimalla sotilaallisesti järjestäytyneessä yhteenliittymässä, jonka tarkoituksena on vaikuttaa valtiollisiin asioihin. Laittomalla sotilaallisella toiminnalla tarkoitetaan siis ensinnäkin tilannetta, jossa henkilö laittomasti perustaa, organisoi tai varustaa sotilaallisesti järjestäytyneen yhteenliittymän, jonka tarkoituksena on vaikuttaa valtiollisiin asioihin.

Laittomaksi sotilaalliseksi toiminnaksi katsotaan niin ikään tilanne, jossa henkilö toimii tällaisessa yhteenliittymässä johtavassa asemassa, taikka taloudellisesti tai muutoin merkittävällä tavalla tukee sitä, taikka toimiessaan organisaatiossa toimeenpanee tai antaa sotilaallista koulutusta.

Sotilaallisesti järjestäytyneen yhteenliittymän laittomuus määräytyy yhdistyslain mukaan. Yhdistys, joka on katsottava jäseniltä vaadittavan kuuliaisuuden ja joukkomuodostelmiin tai ryhmityksiin jakautumisen perusteella taikka aseellisen varustautumisen vuoksi kokonaan tai osittain sotilaalliseen tapaan järjestetyksi, on kielletty.

Lisäksi tunnusmerkistö edellyttää, että yhteenliittymän tarkoituksena on vaikuttaa valtiollisiin asioihin.

Laittomasta sotilaallisesta toiminnasta tuomitaan sakkoa, tai vankeutta enintään kaksi vuotta.


Lue lisää valtiopetoksesta.

Lähde §: rikoslaki


Suomen Juristit Oy
20.2.2015
(Päivitetty 14.12.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.