Valtiopetos on erittäin vakava rikos, ja se voidaan tiettyjen edellytysten täyttyessä tuomita myös törkeänä. Arvioinnin pohjana on valtiopetoksen tunnusmerkistö.

Teko katsotaan törkeäksi, mikäli kyseessä on tilanne, jossa valtiopetoksessa

  • rikoksentekijänä on tasavallan presidentti, valtioneuvoston jäsen tai muu valtion ylimpään poliittiseen tai sotilaalliseen johtoon kuuluva henkilö,
  • rikoksen tekemiseen käytetään aseistettua joukkoa,
  • rikos tehdään ihmisiä surmaamalla, tai
  • rikos on poikkeuksellisten olojen vuoksi erityisen vaarallinen.

Lisäksi teon tulee olla kokonaisuutena arvostellen törkeä.

Törkeästä valtiopetoksesta tuomitaan vankeutta vähintään neljä vuotta, tai elinkautinen vankeustuomio.


Lue lisää valtiopetoksesta.

Lähde §: rikoslaki


Suomen Juristit Oy
20.2.2015
(Päivitetty 14.12.2021)

 

Nopeaa apua lakiasioihin.