Mikäli henkilö luvattomasti metsästää toisen metsästysalueella tai kalastaa tai muuten pyytää toisen kalavedessä taikka ylittää lakiin, lupaan, sopimukseen tai päätökseen perustuvan metsästys- tai kalastusoikeutensa, katsotaan hänen syyllistyvän luvattomaan pyyntiin. Luvattomasta pyynnistä tuomitaan myös se, joka tahallaan luvattomasti pyydystää tai tappaa rauhoittamattoman eläimen sellaisella alueella, jolla hänellä ei ole tähän oikeutta tai lupaa.

Metsästyksestä ja toisen metsästysalueesta säädetään tarkemmin metsästyslaissa. Kalastuksesta ja toisen kalavedestä säädetään tarkemmin kalastuslaissa.

Luvattomana pyyntinä ei kuitenkaan pidetä anastamista kalanpyydyksestä, kalasäiliöstä tai lammikosta. Tällaiset teot tulevat yleensä rangaistaviksi näpistyksenä tai varkautena. Näin ollen esimerkiksi kalan vieminen mökkinaapurin katiskasta ei tule rangaistavaksi luvattomana pyyntinä.

Luvatonta pyyntiä on käsitelty korkeimman oikeuden tapauksessa KKO 2006:70. Tapauksessa A oli luvattomasti kalastanut toisen kalavedessä ilman kalastusoikeuden haltijan lupaa ja hänet tuomittiin luvattomasta pyynnistä.

Luvattomasta pyynnistä tuomitaan sakkoa. Virallinen syyttäjä ei saa nostaa syytettä luvattomasta pyynnistä, ellei asianomistaja ilmoita rikosta syytteeseen pantavaksi taikka ellei erittäin tärkeä yleinen etu vaadi syytteen nostamista.


Lue lisää näpistyksestä ja luvattomasta kalastuksesta.

Lähde §: rikoslaki


Suomen Juristit Oy
20.2.2015
(Päivitetty 13.12.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.