Törkeä luvaton käyttö

Mikäli luvattomassa käytössä tavoitellaan huomattavaa taloudellista hyötyä tai aiheutetaan rikoksen uhrille tämän olot huomioon ottaen erityisen tuntuvaa vahinkoa tai haittaa, ja luvaton käyttö on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, katsotaan teko törkeäksi luvattomaksi käytöksi. Törkeästä luvattomasta käytöstä tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta. Teon yritys on rangaistava.

Nopeaa apua lakiasioihin.