Eräistä virkarikoksista voidaan tuomita muiden rangaistusten lisäksi menettämisseuraamus. Menettämisseuraamus voidaan tuomita lahjuksen ottamisen, törkeän lahjuksen ottamisen, lahjusrikkomuksen, lahjuksen ottamisen kansanedustajana tai törkeän lahjuksen ottamisen kansanedustajana ohessa.

Menettämisseuraamuksen tarkoituksena on, että rikoksentekijä ei hyödy taloudellisesti tekemästään rikoksesta. Lain mukaan valtiolle on tuomittava menetetyksi rikoksen tuottama taloudellinen hyöty, jolla tarkoitetaan:

1) rikoksella välittömästi saatua omaisuutta;

2) omaisuuden sijaan tullutta omaisuutta; 

3) omaisuuden tuottoa;

4) omaisuuden ja tuoton arvoa; ja

5) rikoksella saadun säästön arvoa.

Lahjusrikosten osalta menettämisseuraamuksesta on säädetty myös erikseen. Lahjuksen muodossa vastaanotettu lahja tai etu taikka sen arvo tuomitaan menetetyksi valtiolle. Menetys tuomitaan rikoksentekijältä tai siltä, jonka puolesta tai hyväksi rikoksentekijä on toiminut.


Lue lisää menettämisseuraamuksista.

Lähde §: rikoslaki


Suomen Juristit Oy
20.2.2015
(Päivitetty 10.12.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.