Lahjuksen ottaminen kansanedustajana

Mikäli kansanedustaja pyytää itselleen tai toiselle lahjan tai muun oikeudettoman edun, taikka tekee muutoin aloitteen sellaisen edun saamiseksi, taikka, ottaa vastaan tai hyväksyy lahjan tai muun oikeudettoman edun, taikka hyväksyy sitä koskevan lupauksen tai tarjouksen ja lupaa toimia kyseisen edun vuoksi edustajantoimessaan jonkin eduskunnassa käsiteltävänä olevan tai käsiteltäväksi tulevan asian päättämiseksi tietyllä tavalla, katsotaan hänen syyllistyvän lahjuksen ottamiseen kansanedustajana. Lahjuksen ottamisesta kansanedustajana tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään neljä vuotta.

Nopeaa apua lakiasioihin.