Lahjusrikkomus

Lahjusrikkomuksella tarkoitetaan tekoa, jossa virkamies pyytää itselleen tai toiselle lahjan tai muun oikeudettoman edun, taikka tekee muutoin aloitteen sellaisen edun saamiseksi, taikka, ottaa vastaan tai hyväksyy lahjan tai muun edun taikka hyväksyy sitä koskevan lupauksen tai tarjouksen siten, että menettely on omiaan heikentämään luottamusta viranomaistoiminnan tasapuolisuuteen. Lahjusrikkomuksesta tuomitaan, ellei kyseistä tekoa ole rangaistava lahjuksen ottamisena tai törkeänä lahjuksen ottamisena, sakkoa tai vankeutta enintään kuusi kuukautta.

Nopeaa apua lakiasioihin.