Lahjuksen ottaminen on virkarikos, johon palvelussuhteessa oleva virkamies voi syyllistyä pyytämällä, vastaanottamalla tai hyväksymällä lahjuksen. Lahjuksen ottaminen voidaan tuomita myös törkeänä.

Lahjuksen ottamista pidetään törkeänä, mikäli lahjuksen ottamisessa

  • virkamies asettaa lahjuksen toimintansa ehdoksi, taikka toimii tai hänen tarkoituksenaan on toimia lahjan tai edun vuoksi palvelussuhteessaan velvollisuuksiensa vastaisesti lahjanantajaa tai toista huomattavasti hyödyttäen tai vaihtoehtoisesti toiselle tuntuvaa vahinkoa tai haittaa aiheuttaen, tai
  • lahjan tai edun arvo on huomattava, ja
  • lahjuksen ottaminen on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä.

Laissa ei ole määritelty, milloin lahjan tai edun arvoa on pidettävänä huomattavana. Kysymystä on kuitenkin käsitelty oikeuskäytännössä.

Korkeimman oikeuden tapauksessa KKO 2016:39 todettiin, että lahjusten yhteisarvo 34 843 euroa ylittää selvästi sen tason, jota oikeuskäytännössä on pidetty huomattavan rahamäärän alarajana. Tekoa pidettiin lisäksi kokonaisuutena arvostellen törkeänä, sillä menettely on ollut toistuvaa ja pitkäkestoista, ja se on vaarantanut yhteiskunnallisesti tärkeän ja taloudellisesti merkittävän julkisen avustustoiminnan luotettavuutta.

Törkeästä lahjuksen ottamisesta tuomitaan vankeutta vähintään neljä kuukautta ja enintään neljä vuotta, sekä tämän lisäksi tuomitaan kyseinen virkamies viralta pantavaksi.


Lue lisää lahjuksen ottamisesta.

Lähde §: rikoslaki


Suomen Juristit Oy
20.2.2015
(Päivitetty 10.12.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.