Törkeä lahjuksen ottaminen

Mikäli lahjuksen ottamisessa virkamies asettaa lahjuksen toimintansa ehdoksi, taikka toimii tai hänen tarkoituksenaan on toimia lahjan tai edun vuoksi palvelussuhteessaan velvollisuuksiensa vastaisesti lahjanantajaa tai toista huomattavasti hyödyttäen tai vaihtoehtoisesti toiselle tuntuvaa vahinkoa tai haittaa aiheuttaen, taikka, mikäli lahjan tai edun arvo on huomattava, ja lahjuksen ottaminen on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, katsotaan teko törkeäksi lahjuksen ottamiseksi. Törkeästä lahjuksen ottamisesta tuomitaan vankeutta vähintään neljä kuukautta ja enintään neljä vuotta, sekä tämän lisäksi tuomitaan kyseinen virkamies viralta pantavaksi.

Nopeaa apua lakiasioihin.