Ympäristörikkomus

Mikäli ympäristön turmeleminen, ottaen huomioon ympäristölle tai terveydelle aiheutetun vaaran tai vahingon vähäisyys taikka muut rikokseen liittyvät seikat, on kokonaisuutena arvostellen vähäinen, katsotaan teko ympäristörikkomukseksi. Ympäristörikkomuksesta tuomitaan myös se, joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta rikkoo lain nojalla annettuja määräyksiä, tai, laiminlyö laissa tarkoitetun velvollisuuden hakea ympäristölupaa, ellei tämä teko ole ympäristön turmelemisena rangaistava, tai joka joko tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta rikkoo lain nojalla annettuja vesiliikennettä koskevia kieltoja tai rajoituksia siten, että teko on omiaan aiheuttamaan vaaraa ympäristölle. Ympäristörikkomuksesta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kuusi kuukautta.

Nopeaa apua lakiasioihin.