Ympäristörikkomuksessa on kyse vähäisestä ympäristön turmelemisesta tai muusta lievemmin rangaistavasta määräysten rikkomisesta.

tekotavat

Teko katsotaan ympäristörikkomukseksi, mikäli ympäristön turmeleminen, ottaen huomioon ympäristölle tai terveydelle aiheutetun vaaran tai vahingon vähäisyys taikka muut rikokseen liittyvät seikat, on kokonaisuutena arvostellen vähäinen.

Ympäristörikkomuksesta tuomitaan myös se, joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta rikkoo määräyksiä, joita viranomainen on antanut lain nojalla. Ympäristörikkomuksesta voidaan tuomita myös henkilö, joka laiminlyö laissa tarkoitetun velvollisuuden hakea ympäristölupaa, ellei tämä teko ole ympäristön turmelemisena rangaistava.

Lisäksi ympäristörikkomukseen syyllistyy se, joka joko tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta rikkoo lain nojalla annettuja vesiliikennettä koskevia kieltoja tai rajoituksia siten, että teko on omiaan aiheuttamaan vaaraa ympäristölle.

Ympäristörikkomuksesta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kuusi kuukautta.


Lue lisää ympäristön turmelemisesta.

Lähde §: rikoslaki


Suomen Juristit Oy
20.2.2015
(Päivitetty 8.12.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.