Pelottaako esitutkinta?

Esitutkinnassa ei vielä ketään tuomita rangaistukseen. Esitutkinnassa poliisin tehtävänä on selvittää, onko rikosta tapahtunut, missä olosuhteissa se on tapahtunut ja keitä rikos koskettaa. Rikoksella aiheutettu vahinko, sillä saavutettu hyöty ja asianomistajan vaatimukset ovat niin ikään esitutkinnassa selvitettäviä asioita.

Esitutkinnassa poliisi kuulustelee rikoksen osapuolet ja mahdolliset silminnäkijät. Jokaiselle kuulusteltavalle poliisi ilmoittaa tämän aseman esitutkinnassa: epäilläänkö kuulusteltavaa rikoksesta, onko hän asianomistaja eli rikoksen uhri vai onko kuulusteltava mahdollisesti todistajan asemassa. Kuulustelusta laaditaan esitutkintapöytäkirja, jonka kuulusteltava lukee läpi ja allekirjoittaa.

Nopeaa apua lakiasioihin.