Meneekö juttusi käräjille? Mikä on rikosjuttu?

Käytännössä rikosasian käsittely alkaa poliisin saatua rikosilmoituksen. Poliisi suorittaa saamansa rikosilmoituksen perusteella esitutkinnan. Esitutkinnassa selvitetään onko rikosta tapahtunut ja ketkä ovat jutun asianosaiset.

Jos rikosta on syytä epäillä, poliisi siirtää jutun syyttäjälle syyteharkintaa varten. Syyttäjä nostaa asiassa syytteen, jos on todennäköisiä syitä sille, että vastaaja on syyllistynyt rikokseen. Jollei syyttäjä nosta syytettä, asianomistaja voi tehdä sen itse. Yleisimpiä rikosjuttuja lienevät pahoinpitelyt, rattijuopumukset, petokset, varkaudet, liikenneturvallisuuden vaarantamiset ja huumausainejutut.

Yleensä rikos tuomitaan siellä, missä se on tehty. Rikoksen tekopaikan tuomioistuin on siten toimivaltainen käsittelemään jutun.

Nopeaa apua lakiasioihin.