Miten rikosjutun käsittely pääkäsittelyssä etenee?

Rikosasia ratkaistaan suullisessa pääkäsittelyssä. Rikosjutun käsittely etenee karkeasti ottaen seuraavassa järjestyksessä:

Syyttäjä esittää vaatimuksensa ja niiden perusteet. Jos asianomistaja on läsnä, hänelle annetaan puheenvuoro syyttäjän jälkeen. Hän voi esittää omat vaatimuksensa ja ilmoittaa, onko samaa mieltä syyttäjän kanssa. Rikosasian vastaaja voi joko myöntää tai kiistää teon. Hän vastaa myös siihen, suostuuko hän maksamaan asianomistajan vaatimat korvaukset.

Seuraavaksi syyttäjä ja asianomistaja perustelevat kantansa tarkemmin. Vastaaja lausuu oman näkemyksensä oikeudessa esitetyistä asioista. Tämän jälkeen on vuorossa todistajien kuuleminen ja muun näytön esittäminen. Loppupuheenvuoroissa asianosaiset kertovat käsityksensä oikeudenkäynnin aikana esitetyistä todisteista ja siitä, miten asiassa heidän mielestään pitäisi tuomita.

Lopuksi oikeus harkitsee ja julistaa tuomion. Rikokseen syylliseksi todettu tuomitaan yleensä rangaistukseen. Tuomio voidaan antaa myös ns. kansliatuomiona viimeistään kahden viikon kuluttua pääkäsittelystä.

Nopeaa apua lakiasioihin.