Mikä on rikos ja milloin sovelletaan Suomen lakia?

Rangaistavaksi säädettyjä tekoja kutsutaan vakiintuneesti rikoksiksi. Suomen lakia sovelletaan Suomessa tehtyihin rikoksiin. Joskus myös ulkomailla tehtyyn rikokseen sovelletaan Suomen lakia. Tällöin kuitenkin edellytetään, että teosta saattaa seurata Suomen lain mukaan yli puolen vuoden vankeusrangaistus. Toisinaan saattaa esiintyä tilanteita, joissa Suomen kansalainen syyllistyy rikokseen Suomen rajojen ulkopuolella. Suomen laki tulee sovellettavaksi myös tuonkaltaisten rikosten kohdalla.

Rikosoikeudellisesti Suomen kansalaisena pidätään henkilöä joka rikoksen tehdessään tai oikeudenkäynnin alkaessa on Suomen kansalainen. Myös Pohjoismaiden kansalaiset tai näissä valtioissa pysyvästi asuvat rinnastetaan suomen kansalaisiin, mikäli heidät tavataan Suomesta. Lisäksi edellytetään, että kansalaisuus tai pysyvä asuminen on ilmennyt jo oikeudenkäynnin alkaessa.

Nopeaa apua lakiasioihin.