Mitä esitutkinnan jälkeen tapahtuu?

Kun esitutkinta on valmis ja rikosta on syytä epäillä, lähettää poliisi esitutkintamateriaalin syyttäjälle syyteharkintaa varten. Syyttäjä nostaa rikossyytteen, jos katsoo rikoksen olevan todennäköinen. Jos todennäköisiä syitä epäillyn syyllisyydestä ei ole, jää syyte nostamatta. Syytteen nostaminen tarkoittaa jutun siirtämistä käräjäoikeuteen, josta lähtee haasteen tiedoksiannot asianosaisille.

Nopeaa apua lakiasioihin.