Voiko matkustuskielto kumoutua?

Jos matkustuskiellon edellytykset lakkaavat, se on heti kumottava. Epäilyt matkustuskieltoon määrätyn syyllisyydestä rikokseen saattavat hälvetä siten, ettei epäillyn syyllisyys ole enää todennäköinen.

Rikossyyte on nostettava 60 päivän kuluessa matkustuskiellon määräämisestä tai matkustuskielto on kumottava. Tuomioistuin voi poliisin tai syyttäjän pyynnöstä pidentää syytteen nostamiselle varattua aikaa. Jo ennen syytteen nostamista voi matkustuskieltoon määrätty saattaa tuomioistuimen tutkittavaksi poliisin määräämän matkustuskiellon voimassa pitämisen. Tuomioistuin voi kumota matkustuskiellon, jos se katsoo, ettei matkustuskiellon pitämiseen sellaisenaan voimassa ole edellytyksiä.

Nopeaa apua lakiasioihin.