Kuinka pitkään matkustuskielto on voimassa?

Matkustuskielto on voimassa rikosoikeudenkäyntiin asti, jollei sitä ole määrätty päättymään aikaisemmin tai sitä aikaisemmin erikseen kumota. Jos rikosasian pääkäsittely perutaan tai lykätään, tuomioistuimen on samalla päätettävä, onko matkustuskielto jäävä voimaan.

Rikosjutun ratkaistessaan tuomioistuin voi jättää matkustuskiellon voimaan vain, jos vastaaja tuomitaan ehdottomaan vankeusrangaistukseen. Vapaana oleva vastaaja saadaan määrätä matkustuskieltoon vain syyttäjän vaatimuksesta. Vankeusrangaistukseen tuomitun matkustuskielto on voimassa siihen asti, kunnes rangaistuksen täytäntöönpano alkaa tai ylempi tuomioistuin toisin määrää.

Matkustuskieltoa koskevassa asiassa ei saa erikseen hakea muutosta valittamalla. Matkustuskieltopäätöksestä saa kannella. Kantelulle ei ole määräaikaa ja se on käsiteltävä kiireellisenä.

Nopeaa apua lakiasioihin.