Millä perusteella matkustuskielto voidaan määrätä?

Rikoksesta epäilty voidaan määrätä matkustuskieltoon, jos vangitsemiseen ei ole pakottavaa tarvetta, vaikka todennäköisiä syitä rikosepäilylle onkin. Matkustuskielto on usein vangitsemisen vaihtoehto. Matkustuskiellon määrää yleensä poliisiviranomainen, mutta myös käräjäoikeus voi vangitsemisoikeudenkäynnissä päätyä matkustuskiellon kannalle.

Matkustuskielto voidaan määrätä, jos rikoksesta säädetty ankarin rangaistus on vähintään vuosi vankeutta ja on syytä epäillä, että epäilty lähtee pakoon tai jatkaa rikollista toimintaansa. Matkustuskieltopäätöksessä määrätään, miltä paikkakunnalta tai alueelta epäilty ei saa poistua. Kiellon kohde voidaan myös velvoittaa ilmoittautumaan määräajoin poliisille, olemaan kotosalla tavattavissa tiettynä aikana tai oleskelemaan laitoksessa tai sairaalassa. Jos matkustuskieltoon määrätty rikkoo kieltoa, hänet voidaan pidättää ja vangita.

Matkustuskieltoon määrätylle ei saa matkustuskiellon voimassaoloaikana myöntää passia. Jos matkustuskieltoon määrätyllä on jo passi, hänen on luovutettava se kiellon voimassaoloajaksi poliisin haltuun.

Nopeaa apua lakiasioihin.